• Loto
 • Đặc biệt
 • Loại khác

Thống kê giải đặc biệt gan

Chọn tỉnh thành
Biên ngày:

Chọn loại giải:
 
 
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Lần về Ngày về cuối Chưa về Gan cực đại
00 66 24/03/2022 54 ngày 374
Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/03/2018
01 76 07/05/2022 10 ngày 274
Từ ngày 19/08/2020 đến ngày 06/02/2022
02 58 28/04/2022 19 ngày 600
Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 03/05/2018
03 63 29/03/2022 49 ngày 323
Từ ngày 12/03/2006 đến ngày 30/01/2007
04 54 11/02/2022 95 ngày 479
Từ ngày 09/12/2006 đến ngày 06/04/2008
05 68 16/11/2021 182 ngày 356
Từ ngày 27/07/2006 đến ngày 21/07/2007
06 67 10/05/2022 7 ngày 911
Từ ngày 18/10/2016 đến ngày 30/04/2019
07 58 01/04/2022 46 ngày 353
Từ ngày 13/03/2018 đến ngày 06/03/2019
08 68 23/12/2021 145 ngày 421
Từ ngày 30/06/2008 đến ngày 31/08/2009
09 65 26/01/2022 111 ngày 430
Từ ngày 06/04/2018 đến ngày 15/06/2019
10 73 04/05/2022 13 ngày 266
Từ ngày 06/11/2009 đến ngày 04/08/2010
11 58 12/11/2021 186 ngày 350
Từ ngày 27/10/2011 đến ngày 16/10/2012
12 49 13/12/2021 155 ngày 444
Từ ngày 03/10/2012 đến ngày 26/12/2013
13 46 16/05/2022 1 ngày 865
Từ ngày 23/03/2018 đến ngày 22/12/2020
14 59 30/03/2022 48 ngày 408
Từ ngày 29/05/2014 đến ngày 16/07/2015
15 68 08/12/2021 160 ngày 303
Từ ngày 24/10/2007 đến ngày 26/08/2008
16 68 06/05/2022 11 ngày 510
Từ ngày 20/06/2010 đến ngày 17/11/2011
17 67 11/04/2022 36 ngày 484
Từ ngày 18/08/2005 đến ngày 12/04/2007
18 61 23/04/2022 24 ngày 594
Từ ngày 07/10/2012 đến ngày 02/06/2014
19 54 14/01/2022 123 ngày 545
Từ ngày 16/03/2006 đến ngày 06/08/2008
20 46 05/02/2021 466 ngày 640
Từ ngày 10/04/2011 đến ngày 14/01/2013
21 53 06/11/2021 192 ngày 431
Từ ngày 06/10/2012 đến ngày 16/12/2013
22 64 15/01/2022 122 ngày 420
Từ ngày 04/02/2012 đến ngày 04/04/2013
23 57 24/12/2021 144 ngày 565
Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 03/03/2020
24 71 11/05/2022 6 ngày 250
Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 04/08/2018
25 56 11/12/2021 157 ngày 466
Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 30/05/2019
26 52 28/01/2022 109 ngày 696
Từ ngày 30/10/2016 đến ngày 05/10/2018
27 57 11/01/2022 126 ngày 396
Từ ngày 28/08/2018 đến ngày 03/10/2019
28 42 13/12/2020 520 ngày 450
Từ ngày 29/07/2014 đến ngày 27/10/2015
29 57 10/03/2022 68 ngày 358
Từ ngày 19/05/2007 đến ngày 14/05/2008
30 56 19/01/2022 118 ngày 379
Từ ngày 13/07/2011 đến ngày 31/07/2012
31 52 26/02/2022 80 ngày 580
Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 29/06/2014
32 72 24/01/2022 113 ngày 348
Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 08/10/2018
33 53 30/12/2021 138 ngày 413
Từ ngày 22/05/2006 đến ngày 24/04/2008
34 60 08/02/2022 98 ngày 355
Từ ngày 22/09/2014 đến ngày 17/09/2015
35 51 10/12/2020 523 ngày 504
Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 23/08/2018
36 78 13/05/2022 4 ngày 452
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 28/09/2006
37 51 06/01/2022 131 ngày 488
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 25/09/2006
38 58 06/04/2022 41 ngày 471
Từ ngày 24/06/2011 đến ngày 12/10/2012
39 72 08/05/2022 9 ngày 429
Từ ngày 26/12/2019 đến ngày 31/03/2022
40 41 17/03/2022 61 ngày 469
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 22/08/2006
41 53 27/04/2022 20 ngày 481
Từ ngày 02/12/2006 đến ngày 01/04/2008
42 56 17/11/2021 181 ngày 595
Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 30/06/2018
43 63 03/05/2022 14 ngày 382
Từ ngày 28/03/2006 đến ngày 17/04/2007
44 55 21/03/2022 57 ngày 438
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 19/03/2006
45 63 15/04/2022 32 ngày 432
Từ ngày 08/11/2015 đến ngày 18/01/2017
46 56 09/12/2021 159 ngày 419
Từ ngày 11/07/2010 đến ngày 08/09/2011
47 57 26/04/2022 21 ngày 388
Từ ngày 29/04/2018 đến ngày 27/05/2019
48 64 20/03/2022 58 ngày 425
Từ ngày 19/06/2010 đến ngày 23/08/2011
49 58 15/05/2022 2 ngày 603
Từ ngày 25/12/2012 đến ngày 29/08/2014
50 47 13/03/2022 65 ngày 393
Từ ngày 06/01/2010 đến ngày 12/02/2011
51 47 23/02/2022 83 ngày 430
Từ ngày 31/05/2009 đến ngày 09/08/2010
52 55 09/11/2021 189 ngày 675
Từ ngày 09/07/2011 đến ngày 23/05/2013
53 60 17/05/2022 0 ngày 700
Từ ngày 14/07/2007 đến ngày 21/06/2009
54 62 05/05/2022 12 ngày 449
Từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/02/2013
55 62 22/02/2022 84 ngày 574
Từ ngày 08/10/2015 đến ngày 13/05/2017
56 66 06/03/2022 72 ngày 328
Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 07/11/2020
57 55 07/01/2022 130 ngày 429
Từ ngày 06/04/2007 đến ngày 11/06/2008
58 54 12/04/2022 35 ngày 422
Từ ngày 06/07/2011 đến ngày 05/09/2012
59 61 09/05/2022 8 ngày 463
Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 06/02/2017
60 71 25/03/2022 53 ngày 394
Từ ngày 01/09/2008 đến ngày 05/10/2009
61 48 03/01/2022 134 ngày 372
Từ ngày 15/07/2005 đến ngày 25/07/2006
62 60 02/04/2022 45 ngày 440
Từ ngày 31/10/2019 đến ngày 14/02/2022
63 59 14/03/2022 64 ngày 467
Từ ngày 20/09/2011 đến ngày 04/01/2013
64 60 19/04/2022 28 ngày 418
Từ ngày 24/05/2016 đến ngày 21/07/2017
65 71 12/05/2022 5 ngày 288
Từ ngày 29/08/2006 đến ngày 16/06/2007
66 71 30/01/2022 107 ngày 440
Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 10/07/2019
67 53 03/04/2022 44 ngày 523
Từ ngày 26/05/2012 đến ngày 05/11/2013
68 60 25/04/2022 22 ngày 816
Từ ngày 31/01/2006 đến ngày 01/05/2008
69 43 08/04/2022 39 ngày 572
Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 25/05/2017
70 73 19/12/2020 514 ngày 535
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/09/2020
71 63 20/12/2021 148 ngày 292
Từ ngày 12/09/2015 đến ngày 05/07/2016
72 51 26/03/2022 52 ngày 659
Từ ngày 24/03/2019 đến ngày 12/02/2022
73 59 19/12/2021 149 ngày 309
Từ ngày 10/11/2016 đến ngày 20/09/2017
74 54 23/03/2022 55 ngày 459
Từ ngày 31/07/2015 đến ngày 06/11/2016
75 56 14/05/2022 3 ngày 539
Từ ngày 06/05/2005 đến ngày 30/10/2006
76 57 01/03/2022 77 ngày 399
Từ ngày 17/02/2011 đến ngày 27/03/2012
77 55 29/12/2021 139 ngày 468
Từ ngày 15/11/2009 đến ngày 07/03/2011
78 57 22/12/2021 146 ngày 550
Từ ngày 13/02/2009 đến ngày 22/08/2010
79 44 02/05/2022 15 ngày 705
Từ ngày 25/06/2011 đến ngày 08/06/2013
80 52 24/02/2022 82 ngày 857
Từ ngày 19/03/2008 đến ngày 03/08/2010
81 62 02/01/2021 500 ngày 840
Từ ngày 23/01/2009 đến ngày 09/03/2012
82 71 28/03/2022 50 ngày 346
Từ ngày 18/01/2010 đến ngày 04/01/2011
83 58 23/01/2022 114 ngày 340
Từ ngày 15/08/2009 đến ngày 26/07/2010
84 62 05/02/2022 101 ngày 560
Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 10/11/2018
85 65 24/04/2022 23 ngày 315
Từ ngày 20/10/2007 đến ngày 12/06/2009
86 55 31/01/2021 471 ngày 485
Từ ngày 26/10/2009 đến ngày 04/03/2011
87 55 02/12/2021 166 ngày 454
Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 01/12/2019
88 60 28/11/2021 170 ngày 451
Từ ngày 17/04/2016 đến ngày 17/07/2017
89 61 04/10/2020 590 ngày 369
Từ ngày 06/11/2007 đến ngày 15/11/2008
90 54 02/03/2022 76 ngày 475
Từ ngày 11/10/2017 đến ngày 03/02/2019
91 73 01/05/2022 16 ngày 409
Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 11/12/2018
92 56 09/02/2021 462 ngày 332
Từ ngày 29/09/2010 đến ngày 01/09/2011
93 56 08/03/2022 70 ngày 670
Từ ngày 22/01/2008 đến ngày 30/11/2009
94 57 09/04/2022 38 ngày 435
Từ ngày 26/06/2014 đến ngày 09/09/2015
95 53 22/04/2022 25 ngày 474
Từ ngày 20/12/2011 đến ngày 16/04/2013
96 64 18/02/2022 88 ngày 431
Từ ngày 20/09/2018 đến ngày 30/11/2019
97 62 05/04/2022 42 ngày 597
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 21/09/2006
98 61 09/02/2022 97 ngày 488
Từ ngày 27/12/2014 đến ngày 07/05/2016
99 59 04/03/2022 74 ngày 624
Từ ngày 18/04/2019 đến ngày 29/01/2022

Đội ngũ kỹ thuật viên 168xoso đã nghiên cứu và phát triển nên những công cụ/phần mềm thống kê xổ số với mục đích hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu của những người chơi vé số được nhanh chóng, dễ dàng và chính xác hơn. Trong bài viết này, 168xoso sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng công cụ thống kê đặc biệt gan.

Giới thiệu chức năng thống kê đặc biệt gan

Thống kê giải đặc biệt gan là chức năng giúp cho người chơi tổng hợp được số ngày chưa về ở giải đặc biệt của 100 bộ số (00 - 99) trong phạm vi số kỳ quay cần phân tích.

Quá trình này sẽ hỗ trợ cho bạn trong việc khoanh vùng được con số có "rủi ro" cao không về ở GĐB trong kỳ mở thưởng sắp tới mà bạn cần loại đi để tập trung nhiều hơn vào những con số tiềm năng khác.

Cách sử dụng công cụ thống kê giải đặc biệt lâu chưa về

Cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản, bạn cần thao tác theo những bước như sau:

 • Bước 1: "Chọn tỉnh thành" cần phân tích.
 • Bước 2: chọn "biên ngày".
 • Bước 3: "Chọn loại giải" với 4 mục: xem theo 2 số cuối, xem theo đầu, theo đuôi và theo tổng.
 • Bước 4: chọn "xem kết quả".

Ví dụ: tôi sẽ chọn xem đài Miền Bắc, biên ngày tính từ 10/09/2020, loại giải xem sẽ là 2 số cuối và đây là kết quả mà hệ thống tổng hợp được:

Thống kê đặc biệt gan

Lần lượt những thông tin mà hệ thống cung cấp sẽ là:

 • 100 bộ số từ 00 đến 99.
 • Lần về: số lần trúng của bộ số đó ở giải đặc biệt tính từ ngày 10/09/2020 về trước.
 • Ngày về cuối: ngày gần nhất mà bộ số này được xổ ở GĐB.
 • Chưa về: số ngày chưa về tính từ lần trúng gần nhất ở GĐB.
 • Gan cực đại: số ngày chưa về dài nhất trong quá khứ biên độ từ ngày 10/09/2020.

Bạn cũng có thể lựa chọn xem theo: "Đầu" - "Đít" hay "Tổng" tùy vào mục đích và nhu cầu của bản thân.